Davanger skole er en fådelt barneskole beliggende i idylliske omgivelser. Skolen har rundt 80 elever fordelt på fem klasser og er kommunens minste skole. Skolen ble bygget i 1959, utvidet på slutten av 80-tallet og delvis pusset opp i 2009. Uteområdet er tett på skog og sjø, med fantastiske turområder som blir flittig brukt i undervisningen. Skolen har også sambruk med det lokale idrettslaget om en stor kunstgressbane og sandvolleybane.
 
Kontakt skolen:56 15 55 80

Kontakt SFO: 952 90 323

loading...
Ledelse

Rektor: Christine Taule
Telefon: 991 64 737

Assisterende rektor: Kari Anita Bøkevoll
Telefon:457 39 752

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Kjersti Helen Bognøy

Trefftid: Tirsdager
Telefon952 90 366

Skolens visjon og verdier

På Davanger skole skal elevene

  • oppleve at de blir sett og hørt hver dag
  • være trygge på skolen og på skoleveien
  • møte gjensidig respekt
  • oppleve omsorg på alle områder
  • møte forutsigbarhet

På Davanger skole lærer vi gjennom

  • tilpassede oppgaver og metoder etter elevens behov
  • konsekvent grensesetting og klasseregler
  • å være forberedt til timene
  • variert undervisning
  • individuell oppfølging

Lokalt tillegg ordensreglement for Davanger skole

Skolefritidsordning
Om skolefritidsordningen SFO

Åpningstider | Plasstyper og priser | 1. trinns SFO | Redusert foreldrebetaling | Lover, retningslinjer og vedtekter | Skoletilsynsordning | Ordensreglement | Kvalitetsplan

Les mer her...

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Nullmobbing.no

Mobbeombudet for barn og unge i Vestland fylke

MOT

Læreplaner (UDIR)

Ressurssiden (Moava)

Kartleggeren

Back to top