Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 395 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler i vår kommune. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre.

Lenke til Davanger skoles hjemmeside

Lenke til skolens hjemmeside

Åpne Erdal ungdomsskoles hjemmeside

Lenkje til skulen si heimeside

Lenke til Florvåg skoles hjemmeside

Gå til Follese skoles hjemmeside

Åpne Hanøy skoles hjemmeside

Åpne Haugland skoles hjemmeside

Åpne Hetlevik skoles hjemmeside

Åpne Hop skoles hjemmeside
Åpne Kleppe skoles hjemmeside

Åpne skolens hjemmeside

Åpne Ravnanger ungdomsskoles nettside

Lenkje til skulen si heimeside

Åpne Tveit skoles hjemmeside

Lenke til senterets hjemmeside

Back to top