Utvalgte artikler

Bilde av en SMS om vaksineringstidspunkt, sendt fra Askøy kommune

10-15 innbyggere har møtt opp i Askøy Forum for vaksine uten godkjent timebestilling. De tror timen er bestilt, men har ikke fullført alle stegene som trengs.

To knoker mot hverandre

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv.

Tømmerhogger med motorsag foran to store trær som ligger på bakken

Askøy kommune eier mange eiendommer. Noen av disse er i bruk til kommunale tjenester, andre til friluftsformål og lignende.

Bilde av tomt terapibad på Askøy innendørs. Ingen som bader.

Søknadsfristen for sesongen 2021-2022 er 22. mai 2021.

Bilde av idrettshallen Askøy Forum fra utsiden

Lagene på Askøy kan nå søke om treningstid for sesongen 2021-2022 i Askøyhallen, Askøy Forum, Hop Idrettshall og idrettshallene ved Fauskanger, Tveit og Kleppestø skole.

Bilde av korps som dirigeres og spiller på 17. mai i Strusshamn 2020

Som i fjor legger koronapandemien en demper på den tradisjonelle 17. mai-feiringen på Askøy.

Søk tilskudd hos oss

Det er åpent for å sende inn søknader om kommunal driftstøtte og støtte fra andre tilskuddsordninger, som har søknadsfrist 1. mai 2021.
Driftstilskudd til lag og organisasjoner skulle etter budsjettvedtak i kommunestyret tas ned med tilsammen kr. 500.000,-Grunnet utfordringene knytet til covid-19 pandemien er det i Utvalg for oppvekst og levekår og i kommunestyret gjort følgende…

Bilde av en hamburger på serveringsbord

Askøy kommune får nærmere 7 millioner kroner til lokalt næringsliv.

Aktuelt

 

Koronavirus FHI

Stadig flere blir smittet og syke av koronavirus, eller COVID-19. Mesteparten av det vi vet om sykdommen er basert på pasienter innlagt på sykehus med alvorlig sykdom.

I studien CovidNor ønsker vi å undersøke hvilke symptomer og plager som preger dere som har mild sykdom og som er hjemme. Vi ønsker også å vite hvordan dere opplever egen situasjon i isolasjon eller karantene, og hjelpen dere har fått.

Hvorfor?

Resultatene fra studien vil kunne bidra til en bedre håndtering både av denne epidemien og av eventuelle senere epidemier.

Du er velkommen til å delta hvis du er

 • 18 år eller eldre
 • i isolasjon eller karantene

Deltakelse innebærer at du fyller ut et nettskjema (på PC, nettbrett eller mobil) helst hver dag så lenge du har symptomer.

Vil du delta?

Gå til CovidNor

Brev om undersøkelsen til Askøy kommune:   pdfCovidNor Askøy brev 19 oktober 2020 (458 KB)

 

Radonmåling

Nå er det tid for å måle radon i boliger.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radon i egen bolig på vinterstid. For utleieboliger er det gitt grenseverdi for radonnivået i strålevernforskriften, og utleier skal sørge for at der er/blir gjennomført radonmåling. Å måle radon er både enkelt og rimelig.

Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å gjennomføre måling.

I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

For mer informasjon og bestilling av målepakke for radon (390 kroner): Radon, miljørettet helsevern

 

Dks 1 kopi

Vi søker profesjonelle kunstnere og formidlere til oppdrag i grunnskolen for 2021 innen kulturuttrykkene scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Send tilbud med prosjektbeskrivelse til:

Kultur og idrett

Askøy kommune,

Klampavikvegen 1

5300 Kleppestø

eller på e-post til:

Frist: 20. november 2020.

Gi en kort beskrivelse av formidlingen og hvilket klassetrinn formidlingen passer for.

Mer informasjon finner du her

Flyttekasser (foto Michal Balog, Unsplash)

Kemnerkontoret i Askøy kommune har ansvar for oppgaver knyttet til skatt og kommunale krav. Fra 1. november 2020 tar Skatteetaten over ansvaret for skattedelen av kemnervirksomheten.

Overførte oppgaver

Oppgaver som blir overført til Skatteetaten er;

 • skattepenger til goder
 • restskatt
 • tilleggsforskudd
 • forskuddstrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • motregning
 • utleggstrekk
 • skatteattester
 • kontoutskrift
 • arbeidsgiverkontroll

Henvendelser vedrørende disse oppgavene skal da ikke gå til Askøy kommune, men til Skatteetaten fra og med 1. november 2020.

Kommunale oppgaver

Oppgaver som kommunen fortsatt skal ha

 • Innfordring av kommunale avgifter
 • barnehage
 • skolefritidsordning
 • hjemmetjenester
 • kulturskole
 • bibliotek
 • husleie
 • andre kommunale krav

Kontaktinformasjon

Spørsmål angående betaling av kommunale krav:

Telefon 56 15 86 80

E-post: .

Ta kontakt med direkte med avdeling

Spørsmål angående innholdet i faktura rettes til den avdelingensom har utstedt faktura.

 

Ny videregående skole

- Gratulerer Askøy! Vi gleder oss over at vi nå gjør tidenes investering på Askøy. Dette er en fantastisk stor satsing, sier fylkesordfører Jon Askeland etter at fylkestinget 30. september godkjente byggingen av ny videregående skole på Askøy til 707 millioner kroner.

Siste fra Facebook

Back to top