Dryppende vannkran

Søking etter vannlekkasjer er en viktig oppgave for Vann og avløp. Vi leter regelmessig etter lekkasjer for å unngå trykktap, ledningsbrudd, unngå at vann går til spille og ikke minst for å kunne levere trygt og godt drikkevann til deg som sluttbruker. 

Slik kan du avdekke en lekkasje

Vann og avløp lytter etter lekkasjer på de kommunale ledningene. I dette arbeidet trenger vi din hjelp til å både se og lytte.

  • Har du et toalett som suser og renner?
  • En vannkran som drypper?
  • Har vanntrykket plutselig blitt dårligere.
  • Ser du mye vann i terrenget?

Alt dette kan være et tegn på lekkasje. 

Hva er omfanget av en vannlekkasje? 

Gjennom et hull med "blyanttykkelse" renner det ut ca. 2500 liter vann per time. Dette tilsvarer 60 000 liter i døgnet og 420 000 liter på en uke. En slik mengde vann kunne ha forsynt rundt 100 boliger med drikkevann. Dette vil si at en utett/rennende toalettsisterne gjør at du minst dobler vannforbruket ditt. 

Hjelp oss å få ned det unødvendige vannforbruket i Askøy kommune. 

Back to top