Nærbilde av en mann

Askøy kommunes kulturpris 2023, "Kipekjerringa", er i år tildelt Geir Storrø, leder i Amatørkulturrådet i Askøy og en høyt aktet skikkelse i det lokale kulturlivet.

Storrø mottar prisen for sin årelange innsats og bidrag til kulturen i Askøy kommune, etter vedtak i Utvalg oppvekst og levekår onsdag 6. desember.

Sentral i kulturlivet

Geir Storrø har i mange år vært en sentral skikkelse i det frivillige kulturlivet på Askøy.

Storrø begynte sin karriere i sangforeningen Ekko på 80-tallet. Siden 2002 har han vært et aktivt medlem av Follesø mannskor, hvor han også har tjenestegjort som styreleder i flere år.

Pådriver og leder

Han har også spilt en viktig rolle i oppbyggingen av seilsportsenteret i Kollevåg som styremedlem i Askøy seilforening, og som regattasjef for «Lindesnes-cup» som gikk fra Bergen til Oslo. Som styremedlem i Shetland Race-komiteen for Hordaland Seilkrets har han også vært regattasjef for Shetland Race – en utfordrende regatta som går fra Bergen til Shetland og tilbake.

Og det er nettopp Storrøs rolle som pådriver og leder som virkelig har satt et varig preg på kulturlivet i Askøy. Han var leder i Florvåg skolekorps på begynnelsen av 90-tallet, før han mot slutten av 90-tallet gikk inn som leder for Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) og Kulturhusgruppen opprettet av ASM. Rundt tusenårsskiftet var Geir og ASM initiativtaker til «Askøyfestivalen» - en festival som er inspirasjonskilden til dagens «Blest i Vest».

Relasjonsbygger

Geir har vært en helt sentral figur i opprettelsen av Amatørkulturrådet i Askøy (AKRA) i 2019, og har som styreleder vært en nøkkelperson i å fremme lokale kulturinitiativer. Hans evne til å bygge relasjoner og løfte frem kulturelle utfordringer har vært uvurderlig.

Som leder i AKRA, har han hatt en viktig rolle i samarbeid med Bergen Amatørkulturråd og Vestland Fylkeskommune for å bidra til opprettelse av kulturråd også i andre kommuner i Vestland. I disse dager trekker Geir sammen med styret i AKRA i trådene for å finansiere nytt flygel til åpningen av Askøys nye kultursal – Kipo.

Prisgalla i april

Askøy kommune er heldig som har en så dedikert person som Geir Storrø, som med lidenskap og hardt arbeid for kulturlivet har beriket Askøysamfunnet på utallige måter. Vi gratulerer Geir Storrø med velfortjent hedersbemerkelse!

Kulturpris, kulturstipender, Askøybragden kultur og Askøybragden idrett deles ut under Askøy kommunes prisgalla i Kipo kultursal torsdag 18. April 2024.

Back to top