Make corona small again

Askøy kommune vil prioritere vaksiner til ansatte i skoler og barnehager, slik at så mange som mulig har fått første dose innen barnehage- og skolestart etter ferien.

Kommunen kan prioritere inntil 10% av vaksinene til dette etter at risikogrupper og helsepersonell er vaksinert. Kommunen vil kunne starte opp med vaksinering av ansatte i skoler og barnehager fra uke 28.

Ansatte i aldersgruppen under 25 år, og fra 40 år og over, vil trolig få vaksinen raskere ved å beholde plassen i ordinær vaksinekø. Ved å tilby 10% av vaksinene til ansatte i aldersgruppen 25-39 år, vil disse få vaksinen noe tidligere enn i ordinær vaksinekø, siden denne gruppen er den siste som får tilbud om vaksinen.

Ansatte i skoler og barnehager, og som er i aldersgruppen 25-39 år, kan nå registrere seg for prioritert vaksinering i registreringsløsning på Askøy kommune sine hjemmesider. Husk å krysse av for at du jobber i barnehage eller skole.

Registrering for prioritert vaksinering må skje innen 10. juli. Dersom du allerede har fått vaksine eller innkalling til vaksinasjon skal du ikke registrere deg på nytt. 


Spørsmål fra media

Ordfører Siv Høgtun

Telefon: (+47) 481 95 342

Mer informasjon om Askøy kommunes tiltak mot korona:

Alle statusartikler om korona fra Askøy kommune

Informasjon om korona for deg som bor på Askøy

 

Back to top