Illustrasjonsbilde: Barn leker i vann

1. januar 2024 trer det i kraft nye regler i plan- og bygningsloven. Disse omhandler blant annet overvannshåndtering i byggesaken og ny påleggshjemmel om overvann.

Den nye påleggshjemmelen gjelder overvann fra allerede bebygde eiendommer, og gir kommunen hjemmel til å pålegge forsvarlig håndtering av overvann der det er nødvendig for å avverge fare for skade eller vesentlig ulempen på person, eiendom eller miljø.

Nye regler finner du her: Lovvedtak 3 (2022-2023) - stortinget.no

Back to top