Illustrasjonsbilde: Kommunalt tilsyn med byggesaker

Det følger av plan- og bygningsloven at kommunen har plikt til å føre tilsyn, og videre at kommunen i den forbindelse skal utarbeide en strategi for tilsyn.  Strategien sier blant annet noe om målsetningene for kommunalt tilsyn og hvordan vi prioriterer ulovlighetsoppfølging. Vi har nå utarbeidet en strategi for tilsyn for 2024 og 2025.

  pdf Tilsynsstrategi (65 KB)

Back to top