Ordfører Siv Høgtun fikk ta første spadetak, med gravemaskin (foto: Dag Folkestad/Askøy kommune).

Det ble det siste offisielle oppdraget til ordfører Siv Høgtun: å styre gravemaskinen som begynte rivingen av maskinbygget. Her skal det lages plass for det nye idretts- og svømmeanlegget. som skal stå ferdig i 2026:

Les mer om byggeprosjektet

På denne siden kan du også lese oppdatert informasjon fra uke til uke.

Parkeringssituasjonen i Myrane

Den store byggingen i hele Myrane-området skaper utfordringer for alle som parkerer her. Les mer om parkeringssituasjonen.

 

 

Back to top