Myrane illustrasjon skisserapportIllustrasjon av nytt indrettsbygg og svømmeanlegg på Myrane

Følg byggeprosjektet

Du kan følge prosjektet i Myrane fra uke til uke.

Parkeringssituasjonen i Myrane

Utbyggingen i Myrane skaper utfordringer for alle med bil i området, enten man jobber der eller bare er på besøk.


Informasjonsskriv

Se informasjonsskriv til nabolaget fra oktober 2023, med blant annet fremdriftsplan.


Presetasjon av idretts- og svømmeanlegget

I prosjektet for nytt idrettsbygg i Myrane, er det laget en illustrasjonsfilm som viser den planlagte bruken av farger og lys.

Vi har to versjoner, hvor den lange (nederst) har forklaring på valg av lys og fargebruk.

Kort versjon

Lang versjon

Illustrasjonen ble presentert på Lyskonferansen på Scandic Hotel Ørnen i Bergen 2. februar 2023, for en samlet lys-/elektrobransje. Konferansen ble arrangert av Asplan Viak Bergen.

Filmen har tale, men er dessverre ikke tekstet. Hør lyden for å få forklart bruken av lys, farger og materialer i hallen:

loading...
Hva skal vi gjøre?

Det skal etter planen bygges nytt idrettsbygg på Myrane. Dette bygget inngår i en avtale mellom Vestland Fylkeskommune og Askøy kommune, der den videregående skolen skal leie ene håndballhallen på dagtid til skolens gymundervisning.
Politisk bestilling er at det skal bygge 2 stk. håndballhaller, en med 9 og en med 15 meter fri høyde. I tillegg styrketreningsrom, Klatrehall 15 meter høyde, Svømmebasseng 25 X 15,5 meter og opplæringsbasseng med hev/senk bunn.

Hvor skjer det?

Adressen her er Søre Myrane, Kleppestø. Det nye idrettsbygget skal bygges på tomten der dagens verkstedsbygg til videregående er plassert.
Den nye videregående bygger nytt verkstedsbygg sør for dagens bygg og flytter da ut. Dette gjør at kommunen ikke kan starte bygging av idrettsbygget før etter at videregående har flyttet ut. Da er det også mulig å benytte dagens Askøyhall frem til det nye idrettsbygget er ferdig.

Hvorfor gjør vi det?

Vi bygger nytt idrettsbygg fordi Askøyhallen er gammel og slitt, og at den ikke fyller dagens krav mht. kostnader med å drifte, teknisk oppvarming og rensing av vannet, elementer på veggen løsner, energiteknisk dårlig bygg som ble bygget etter krav, i 1970-årene.

Dagens Askøyhall har et energibehov på ca. 210 kWh/m2. Et tilsvarende nytt bygg vil ligge på i underkant av 100 kWh/m2. I nytt idrettsbygg er det lagt stor vekt på levetidskostnader (LCC) i et levetidsperspektiv på 40 år.

Planen er å øke generell hall- og svømmekapasiteten i kommunen.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Eiendom som har ansvaret for utbyggingen av idrettsbygget. Prosjektet gjennomføres som er samspillsprosjekt der leverandørgruppen består av:
• Kruse Smith Entreprenør AS
• Asplan Viak AS
• Samtek AS
    o GK Elektro AS
    o GK Ventilasjon AS
    o Vesthreim AS

Når skjer det?

Prosjektet er i slutten av november 2022 inne i avslutningen av forprosjektfasen. Leverandørgruppen skal levere forprosjektrapport sent høsten 2022. Denne skal opp til politisk behandling, med avklaring i Kommunestyret. Da avgjøres det om prosjektet skal gå videre med bygging, slik det blir vedtatt.

Planlagt politisk behandling er i kommunestyret i februar 2023.

Planen videre er at kommunen overtar verkstedsbygget i starten av september 2023 og river dette. Planlagt byggestart er umiddelbart etter riving.

Nybygget skal etter planen stå ferdig i 2025. Etter dette skal dagens Askøyhall rives og grøntområdet ferdigstilles.

 

Kontakt oss

Prosjektleder: Tormod Hopland
Mobilnummer: 970 51 850
E-post:

Leder Eiendom: Vibeke Eriksen
Mobilnummer: 477 03 434
E-post:

 

Back to top