Oversiktsbilde av et byggeområde

Vi tilstreber å gi best mulig informasjon til dere som er naboer til byggeplassen, for å sikre at dere er orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Dette informasjonsskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Askøy kommune og Backe, og gjelder som informasjon i forbindelse med byggingen av det nye idrettsbygget i Myrane på Kleppestø.

Du kan følge byggeprosjektet fra uke til uke her

Aktiviteter den nærmeste tiden

Rivearbeider startet 23.oktober og det vil være 10-20 arbeidere i området i månedene før jul.

Det planlegges fri i romjulen.

Vi har høyt fokus på å sikre trygghet for barn og unge som ferdes i området. Derfor vil vi gjennomføre trafikksikringskurs. Nærmere informasjon kommer.

Det er likevel svært viktig at alle voksne gjerne tar opp med sine barn, viktigheten av forsiktig framferd i og omkring større kjøretøy. Minner også om at det er ikke tillatt for noen å gå
innenfor byggegjerdet da dette er en arbeidsplass med aktiviteter som kan medføre fare for de som ikke er opplært i dette.

Normal arbeidstid er mandag-fredag klokken 06:30–19:00.

Fremdriftsplan

  • Oktober–januar 2024: Riving verkstedbygg
  • Januar–juni 2024: Grunnarbeid i tomt
  • April–desember 2024: Betongarbeid
  • Desember–juni 2025: Stål og betongelement
  • Januar–september 2025: Tett bygg
  • Februar–mars 2026: Innredningsarbeid
  • Desember–april 2026: Testperiode
  • April 2026: Ferdig bygg
  • Januar 2026: Riving Askøyhallen
  • Oktober–august 2026: Utomhus anlegg

Hvem bygger?

Prosjektet blir levert i samspill mellom Askøy kommune, Backe, Asplan Viak, GK Norge og Vestrheim. I tillegg vil det være en rekke andre profesjonelle underleverandører på byggeplass.

Først ut er Entreprenør Magnar Sivertsen som har med seg AF Decom på rivearbeidene, Jans Hageservice på gartnerarbeid samt WIMO på fjellsikringen.

Back to top