En dame som står foran en bil med døra åpen.

Siden september 2023 har Skyss i samarbeid med Miljøløftet og selskapet Nabogo testet ut et pilotprosjekt for samkjøring på Askøy og i Øygarden. Prosjektet har så langt fått resultater langt over det man forventet på forhånd.

– Før start estimerte vi og Nabogo med knappe 100 samkjøringsturer i uken, forteller Kari Steinsland, avdelingsleder for ny mobilitet i Skyss, som har ansvar for gjennomføringen av prosjektet.

Det tallet har blitt mange ganger høyere: Siden oppstarten i september 2023 har 1762 personer lastet ned Nabogo-appen, som gjør det lett å både få eller tilby skyss med privatbil. Og gjennom appen har det fram til uke 2 i 2024 blitt gjennomført 10 132 samkjøringsturer, fra og til Askøy eller Øygarden kommuner.

Litt av grunnen til suksessen er at både passasjer og sjåfør blir belønna for å reise sammen (lenke til Miljøløftet).

Back to top