En asfaltert vei med murkant mellom fortau

I løpet av uke 6 vil vegprosjektet starte sprengningsarbeid på fjellskjæringen lengst nord i prosjektet. Fjellskjæringen vil utføres ved en sprengningsmetode kalt kontur. Denne metoden brukes for å redusere oppsprekking av berg, samt skape en estetisk pen overflate.

Naboer i området skal være varslet via SMS fra entreprenør Bertelsen & Garpestad, 25. januar.2024.

Hvis du ønsker varsling i forbindelse med sprengningsarbeidet, så kan du registrere deg.

Sprenging på ettermiddag

Sprengningsarbeidene vil starte etter klokka 16:00. All trafikk vil bli stoppet på trygg avstand, hvor stengning inntil 15 minutter kan forekomme.

Det vil være utplassert vaktposter i vegbane, på fortau og stier som er i nærheten av fjellskjæringen.

Høy lyd - varsel på SMS

Denne sprengningsmetoden vil, selv med dekning, gi høyere lyd. SMS-varsling vil bli sendt ut i forkant av sprengningen til de som har meldt seg på varslingen. Varslingen gir mulighet og tid til å forberede mennesker og dyr på høy lyd og vibrasjoner fra sprengningen.

Følg prosjektet

Vestland fylkeskommune har laget en egen nettside der du kan følge veiprosjektet i Myrane-området.

Ny idretts- og svømmehall

Du kan også lese mer om den nye, flotte hallen som skal komme. Her er det også lagt ut bilder fra webkamera fra byggeplassen mellom ungdomsskolen og videregående.

Back to top