Myrane infrastruktur illustrasjon 720 720 
 Illustrasjon Myrane infrastruktur loading...
Hva skal vi gjøre?

I Myrane er det vedtatt ny plan for hele området. Askøy kommune skal bygge infrastrukturen med fylkesveien og ny rundkjøring med tilhørende veier internt i Myrane. Kommune har inngått avtale med Vestland Fylkeskommune, Infrastruktur og vei (INV) om å stå for prosjektering, anbudsutsending, bygging og oppfølging av hele veianlegget. Dette innbefatter veier, bussterminal, murer, omlegginger, kabler, vann, avløp, overvann, bossug og fjernvarme.

Hvor skjer det?

Adressen her er Søre Myrane, Kleppestø. Dette skjer i fylkesveien fra krysset til Nygjerdet og nordover forbi dagens kryss til Myrane. Det blir ny rundkjøring ved dagens kryss til Øvre Kleppevei og ny vei inn i Myrane fra denne rundkjøringen. Eksisterende veier til Myane, Helsetunet og Øvre Kleppevei blir stengt.

Hvorfor gjør vi det?

Denne utbyggingen skjer fordi reguleringsplanen legger krav til bedre veisystem med så mange brukere som er i området Myrane per dags dato og fremover.

Hvem er ansvarlig?

Det er enhet Eiendom som har ansvaret for utbyggingen av ny infrastruktur i Myrane.

Når skjer det?

Prosjektet er i full gang med prosjektering og kostnadsestimering. Utlysning er planlegt etter ferien 2022 med planlagt oppstart mot slutten 2022.

 

Kontakt oss

Prosjektleder: Tormod Hopland
Mobilnummer: 970 51 850
E-post:

Leder Eiendom: Vibeke Eriksen
Mobilnummer: 477 03 434
E-post:

 

 

Back to top