Bildet viser alle parkeringsområdene på Myrane. Les skiltene før du parkerer for å se hva som gjelder området,


 



Les skiltene før du parkerer for å se hva som gjelder de ulike stedene. På bildet kan man se at grønt felt er vilkårsparkering, og disse områdene er foran legevakten og der koronatest-teltet har stått, midt på området. Blått felt er anleggsområde, mens rødt felt er privat parkering for ansatte.

Jobber du i Myrane-området, ta kontakt med din leder for å høre om parkeringsplasser som er tildelt i din avdeling/sektor.

Parkeringsreguleringen begynte onsdag 22. november 2023.


Ansatt i Askøy kommune

Er du ansatt i kommunen kan du lese mer informasjon i kvalitetssystemet/intranettet vårt på Compilo. Tilgang krever pålogging, men det har du som ansatt. IT kan hjelpe om du ikke får logget deg på.


Store endringer på vei og kryss

Det blir store endringer i veiene rundt Myrane (foto Vestland fylkeskommune).

Vestland fylke skal gjøre store endringer i området. Blant annet skal eksisterende avkjøringer stenges, det skal etableres ny rundkøyring til området, det kommer gang- og sykkelvei/fortau, ny bussholdeplass og ”kiss and ride” for skoler og idrettshall.


Ofte stilte spørsmål

loading...
Hvor melder jeg inn at jeg ønsker parkering?

Ansatte i Askøy kommune må kontakte lederen sin for å sjekke om man oppfyller kriteriene for parkering. Hvis ikke må man finne alternativ parkering, blant annet på Kleppestø og i Holmedalen.

Har du fått parkeringsbot?

Hvis du mener det ikke er korrekt at du skal ha fått bot, gå inn på lenken under. Du bruker registreringsnummer på bilen og saksnummeret på boten for å logge inn.

Du må fylle inn navn og nummer, skrive en kort tekst om hvorfor du mener boten ikke skulle vert ilagt, og laste opp eventuell dokumentasjon. Til slutt klikker du på «Registrer» nederst til høyre:

Kan uniformerte kommunale biler parkere på alle parkeringer?

Hvis bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet, vil du få bot ved kontroll.

Kan jeg parkere en leie/lånebil en dag siden min bil er på verksted?

Om bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet vil du få bot ved kontroll. Kun biler som er registrert har lov å parkere.

Hvis jeg har ferie - kan jeg låne bort p-plassen til en kollega?

Hvis bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet, vil du få bot ved kontroll.

Hvordan får jeg tillatelse til å parkere lovlig?

Det er bare noen av de kommunale bilene som er knyttet til sektorer og avdelinger i Myrane-område som har fått tillatelse til å parkere.

Hvor parkere jeg hvis jeg skal i et møte?

Det er opprettet vilkårsparkering ved Helsetunet, her må man registrere seg i Easypark App, eller bruke parkeringshjulet å sette tidspunktet når man starter parkeringen. Her kan du parkere i maks 2 timer.

Er det mulig å parkere for å hente noen på skolen?

Hvis bilen som er parkert ikke er registret i parkeringssystemet vil du få bot ved kontroll.

Er det lov å parkere på de reserverte av og påstigningsplassene?

Disse plassene er forbeholdt henting og levering ved eksempelvis barnehage og skole. Overtredelse vil bli bøtelagt ved kontroll.

Kan jeg parkere om ettermiddagen?

Ja. Plassene er reservert innenfor normal arbeidstid. Etter arbeidstid kan du parkere ved blant annet Kleppestø ungdomsskole.

Dette gjelder ikke vilkårsparkeringen ved Kleppestø sykehjem, som har 2 timer maks parkering hele døgnet! Etter to timer må du flytte bilen ut av området, og kan ikke kjøre inn igjen på denne parkeringsplassen før etter minimum 30 minutter.

Les på skiltene før du parkerer.

Er det lov å parkere i helgene?

Ja. Parkeringsplassene er reservert innenfor normal arbeidstid, mandag-fredag.

Dette gjelder ikke vilkårsparkeringen ved Kleppestø sykehjem, som har 2 timer maks parkering hele døgnet! Etter to timer må du flytte bilen ut av området, og kan ikke kjøre inn igjen på denne parkeringsplassen før etter minimum 30 minutter.

Les på skiltene før du parkerer.

Kan jeg legge en lapp i vinduet som gir meg lov å parkere?

Det er kun biler som er registret i systemet som har tillatelse til å parkere på de reserverte plassene.

Hvor lenge kan jeg stå parkert på vilkårsparkeringen?

Det er maksgrense på 2 timer. I tillegg er det karenstid på 30 minutter før du igjen kan parkere ved parkeringen for nye 2 timer. Det betyr at du må kjøre ut av området, og kan ikke parkere på nytt før det har gått 30 minutter.

Det hjelper altså ikke å bare flytte bilen til en annen ledig plass. Skal du stå lenger, parker på Kleppestø eller i Holmedalen.

Les på skiltene før du parkerer.

Hvor får jeg tak i parkeringshjul til bilen?

Disse kan kjøpes flere steder, blant annet Mekk Juvik, Biltema, Claes Olson.

Settes det opp ekstra busser fra Kleppestø om morgenen og ettermiddagen?

Nei, det er ikke ekstra turer. Se Skyss for når bussene går, og hvilke busser som passerer området.

Kan jeg parkere på vilkårsparkeringen ved sykehjemmet om ettermiddagen og i helgene?

Ja. Parkeringsplassen ved Helsetunet - Kleppestø sykehjem og Fenring legesenter/Askøy legevakt - har blitt gjort om til offentlig vilkårsparkering. Det betyr et parkeringsområde som er åpent for alle, men hvor du maksimalt kan parkere i 2 timer. Deretter må du ut av parkeringsplassen, og kan ikke kjøre inn igjen før det har gått minimum 30 minutter. Dette gjelder alle dager, hele døgnet.

Se på skiltene hvor vilkårsparkeringen gjelder. Fra 28. november er det ett felt foran Askøy legevakt, og ett der Korona-teltet stod.

Her er det til sammen om lag 45 plasser, inkludert noen handicap-plasser. Du registrerer tidspunktet du parkerer, enten ved å bruke Easypark sin app på telefonen, eller timehjul som klistres i vinduet på bilen. Står du mer enn 2 timer, vil du få parkeringsbot.

 

Har du fått parkeringsbot?

Hvis du mener det ikke er korrekt at du skal ha fått bot, gå inn på lenken under. Du bruker registreringsnummer på bilen og saksnummeret på boten for å logge inn.

Du må fylle inn navn og nummer, skrive en kort tekst om hvorfor du mener boten ikke skulle vert ilagt, og laste opp eventuell dokumentasjon. Til slutt klikker du på «Registrer» nederst til høyre:


Uke 43

Arbeidet med å endre parkeringssituasjonen er godt i gang. Det er viktig at alle ansatte er lojale mot fordeling og tildeling av plasser. Hvis det er utfordringer i starten med å finne rett plass, ikke «ta naboen sin»- Det vil bare flytte problemet videre til en kollega.

Det samme gjelder besøkende på Myrane, at det respekteres at parkeringsplasser ved blant annet Kleppestø ungdomsskole er forbeholdt de med parkeringstillatlese i normal arbeidstid.

Handicap-plass

Det jobbes med å få på plass egen handicap-parkering. Dette er dessverre ennå ikke på plass, men kommer.

Vilkårsparkering ved Kleppestø sykehjem

Ved Kleppestø sykehjem kan alle parkere, men du kan maks stå parkert i 2 timer. Da må du kjøre ut av området - det er ikke nok å bare flytte bilen til en ny plass. Her vil det også bli kontroll.

Utfordrende

Vi er klar over at utviklingen av Myrane skaper parkerings-utfordringer, for både ansatte og besøkende. Vi prøver å legge til rette for at det skal bli så bra som mulig.

Vi kommer med mer informasjon 1. november.


Uke 42

Det jobbes med parkeringssitasjonen, og vi avventer noen svar for hvordan det kan tilrettelegges for ny parkering. Det kommer mer informasjon, senest uke 43.


Uke 39

Privat parkering ved Kleppestø ungdomsskole

Fra mandag 2. oktober vil den i dag offentlige parkeringen ved Kleppestø ungdomsskole gjøres privat.

På dagtid vil disse plassene være reservert for (brukere i Askøy kommune), mens det på ettermiddag og kveld vil være fri parkering.

  • De reserverte plassen er forbeholdt de med parkeringstillatelse. Dette gjelder innenfor normal arbeidstid.

Området vil bli godt skiltet.

Parkeringsvakt

Vi har inngått avtale med Bergen parkering, som vil ha kontroller i området, etter at skiltene er på plass. I forkant vil det informeres ut til alle avdelinger, for dato når parkeringsendringen starter.

Alternativ parkering

Alle ansatte og besøkende kan fritt parkere på Kleppestøkaien og i Holmedalen. Her er det gratis parkering, og gangavstand til Myrane.

Parkering på Kleppestø senter

Parkering på taket i Kleppestø senter er en mulighet som vi ser på. Men vi har ikke avklart dette enda. Mer info om blant annet dette vil komme i neste informasjonsrunde.

Buss

Det er bussforbindelse mellom Kleppestø kai og Myrane. Se rutetider hos Skyss.

Mer informasjon uke 42

Etter hvert som prosjekt utvikler seg, vil vi komme med supplerende og ny informasjon.

Back to top