Jobbportaler og verktøy

Forsikringsavtaler | Logoer og profilmanual | Informasjon fra Itavdelingen | Jobbportaler | Språk og grafisk profil | Veileder timeregistrering for støttekontakter | Krav til universell utforming, lovverk og veilledere

Lenker til jobbportaler | Timeregistrering for støttekontakter | Personalhåndboken

Her kan du logge på kvalitetssystemet (kun tilgjengelig for ansatte i Askøy kommune)

Logoer i forskjellige formater

Personforsikringer | Bygg | Kjøretøy

Klart språk, tips og verktøy | Universell utformingskrav, lovverk og løsningsforslag

Back to top