For ansatte

Trenger du å få ristet litt løs, eller strekt litt på skrotten?

Registrer gaver mottatt i sitt arbeid eller oppdrag.

Akbil | Askøy kommunes veteranklubb

Oppgaver Sektor barnehage | Styrer | Pedagogisk leder

Personforsikringer | Bygg | Kjøretøy

Fravær | Syke barn | Arbeidstid | Hjemmekontor og møtevirksomhet | Registrering av gaver | Personvern under koronapandemien

Opplæring nye helsefagarbeidere | Rutiner og tips | Sykdom og fravær | Ferie og avspasering |

Hjemmekontor | Teams | Driftsstans

Jobbportaler | Språk og grafisk profil | Veileder timeregistrering for støttekontakter

Back to top