For ansatte

Verktøy og pålogginger


 

Som kjent foregår det en stor utbygging i Myrane. Dette vil utfordre parkeringsmuligheten i området for både ansatte og besøkende.

Vi bruker Visma som ERP-system, for blant annet økonomi, lønn, utlegg og faktura. Dette gjelder både ansatte og eksterne.

Ansatte i kommunen og politikerne er pliktige til å opplyse om gaver de mottar i forbindelse med sitt arbeid eller oppdrag. Her registrerer du, og finner oversikt over, mottatte gaver og gaver overlevert på vegne av kommunen.

Akbil | Askøy kommunes veteranklubb

Helse- og omsorgsmedarbeidere | Støttekontakt/gruppekontakt | Avlastningshjem

Forsikringsavtaler | Logoer og profilmanual | Informasjon fra Itavdelingen | Jobbportaler | Språk og grafisk profil | Veileder timeregistrering for støttekontakter | Krav til universell utforming, lovverk og veilledere

Back to top