Avdelingsvis informasjon til ansatte

Barnehagemedarbeidere | Helse- og omsorgsmedarbeidere | Tiltakspersoner

Oppgaver Sektor barnehage | Styrer | Pedagogisk leder

Opplæring nye helsefagarbeidere | Rutiner og tips | Sykdom og fravær | Ferie og avspasering |

Back to top