Avdelingsvis informasjon til ansatte

Barnehagemedarbeidere | Helse- og omsorgsmedarbeidere | Tiltakspersoner

Opplæring nye helsefagarbeidere | Rutiner og tips | Sykdom og fravær | Ferie og avspasering | Støttekontakt/gruppekontakt | Avlastningshjem

Oppgaver Sektor barnehage | Styrer | Pedagogisk leder

Fravær | Syke barn | Arbeidstid | Hjemmekontor og møtevirksomhet | Registrering av gaver | Personvern under koronapandemien

Back to top