Kvernhusdalen

I løpet av tirsdag 24. oktober blir vegen nord i Kvernhusdalen åpnet for trafikk igjen (se bilde 1). Arbeidet i dette området har vært mer krevende enn antatt og dermed tatt noe lengre tid. Entreprenør beklager dette.

Bilde 1: Deler av vegen som åpnes for trafikk nord i Kvernhusdalen.

Etter at vegen i nord er åpen igjen, stenges vegen mellom innkjørselen fra Kvernhusdalen 24, 26, 28, 30, 32 og 34 til innkjørsel til Kvernhusdalen 29, 31, 33, 35 og 37 (se bilde 2). Vegen stenges tidligst onsdag 25. oktober.

Vegen vil være åpen for gående og syklende. 

Bilde 2: Deler av vegen som stenges for trafikk syd i Kvernhusdalen.

Back to top