En asfaltert vei ned til et kryss

Fra nyttår og gjennom sommeren vil det pågå graving, sprenging og transport av masser i Kleppevegen ved Myrane. Det blir innført et nytt gangmønster for gående.

Fra og med mandag 8. januar 2024 vil Øvre Kleppe-vegen bli stengt ved krysset til fylkesvegen 5254.

Gangsti for skoleelever

Mange gående benytter området, inkludert skolebarn. Fra 8. januar må myke trafikanter følge gangstien fra Øvre Kleppe med trapp fra Rundehaugvegen til Grønnlivegen, samt via Listerholene. Entreprenøren vil skilte skoleveien til Kleppestø barne-, ungdoms- og videregående skole.

Følg utbyggingen

Endringer i kart og gangmønster, samt mer informasjon om hva som skal gjøres, finner du på Vestland fylkeskommune sin side om Myrane.

Vil ta hensyn

Omlegging av fortau, bussholdeplasser og overgangsfelt er nødvendig på grunn av aktivitetene på anlegget, som krever oppsetting av anleggsgjerde.

Entreprenøren skal skilte omleggingen, etablere et nytt overgangsfelt ved Kleppevegen 18, og ta ekstra hensyn i tidsperioden rundt skolestart og -slutt.

Skyss er informert om endringene som gjelder omlegging av bussholdeplasser.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte byggeleder Ingrid Fjordheim Sunde:

Send e-post:

Mobil: 93 09 47 23

Back to top