Utvalgte artikler

Bilde av bulkemispel

Aksjon for å rydde vekk den fremmede arten bulkemispel fra hager og nabolag.

Bilde av to solsikker i solnedgang

Har du lyst på sommerjobb i perioden 21. juni til 13. august?

Flyfoto av Kleppestø senter og kai

Det skjer mye på Askøy, og kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Målet er å utvikle et bærekraftig og godt lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv.

To damer foran datamaskin, med ryggen til kamera.

NAV Askøy skal jobbe oppsøkende mot bedrifter som står i fare for eller har måttet redusere aktiviteten.

Illustrasjonstegning av en rød russelue

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

Bilde av en bod som bygges, uferdig

Fra 1. mai endres reglene for hva du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse. Flere tiltak vil nå være unntatt søknadsplikt.

Tømmerhogger med motorsag foran to store trær som ligger på bakken

Askøy kommune eier mange eiendommer. Noen av disse er i bruk til kommunale tjenester, andre til friluftsformål og lignende.

Bilde av tomt terapibad på Askøy innendørs. Ingen som bader.

Søknadsfristen for sesongen 2021-2022 er 22. mai 2021.

Bilde av idrettshallen Askøy Forum fra utsiden

Lagene på Askøy kan nå søke om treningstid for sesongen 2021-2022 i Askøyhallen, Askøy Forum, Hop Idrettshall og idrettshallene ved Fauskanger, Tveit og Kleppestø skole.

Bilde av korps som dirigeres og spiller på 17. mai i Strusshamn 2020

Som i fjor legger koronapandemien en demper på den tradisjonelle 17. mai-feiringen på Askøy.

Aktuelt

Fargeblyant og barn

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme.

Radon Tveit barnehage

I fjor viste radonmålinger ved Tveit barnehage for høye verdier. Nå er avvikene rettet og målingene viser godkjente verdier.

- Radonmålingene ble utført av Eiendomsavdelingen i Askøy kommune. Vi har nylig gitt barnehagen en helseverngodkjenning fordi de har rettet alle avvik som vi påpekte i tilsynet vårt i 2019. Et av avvikene var at det manglet dokumentasjon som viste at radonnivået er tilfredsstillende i barnehagen. Nå har altså byggeier dokumentert dette ved hjelp av målinger vinteren 2019/2020, sier Per Hallstein Fauske, rådgiver Miljørettet helsevern.

Tveit barnehage har lenge vært den eneste barnehagen på Askøy uten formell helseverngodkjenning. Dette fordi radonnivået ikke har blitt dokumentert OK før i år.

 

Testsenteret

Bli med bak i kulissene på testsenteret vårt.

Illustrasjon dame i landskap

Er du i alderen 13-17 år, og har ønske om å delta i bevegelsesgruppe ledet av fysioterapeut?

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Hvem er gruppen for?

Gruppen er for ungdom i alderen 13-17 år som har kroppslige plager relatert til angst og stress. Stress, bekymringer, angst og uro påvirker kroppen vår, og man kan oppleve ulike fysiske reaksjoner som blant annet svimmelhet, nakkeplager, hodepine, trøtthet eller søvnvansker. Ved å bli kjent med kroppens reaksjoner, samt lære strategier for å håndtere stress og angst, kan man redusere og forebygge plager relatert til dette.

Hva gjør vi?

I timene kommer vi til å gå gjennom øvelser relatert til avspenning, pust, kroppsbevissthet og eksponering, samt reflektere rundt egne kroppslige reaksjoner og følelser knyttet til disse øvelsene.

Hvor og når?

Gruppen skal avholdes på Helsetunet i Kleppestø ukentlig torsdager klokken 15.00-16.00. Det vil være plass til maks 8 deltakere i gruppen. Dato for oppstart kommer.

Ta kontakt for å se om dette er for deg:

Om tilbudet kan være interessant for deg eller du ønsker mer informasjon, ta kontakt med fysioterapeut Thale Garshol Løvaas.

E-post:

«Følelser leves i kroppen. Følelser kan være vanskelig ... vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet. Følelser kan også være kilde til vitalitet og livskraft.»

Smittesporing

Lurer du på hvordan spittesporing foregår?

Siste fra Facebook

Back to top