digital illustrasjon med mange musikkinstrumenter: trommer, saksofon, trompet, gitar, trombone med mer.

Er du med i et lag eller en gruppe som har musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år? Nå kan laget eller gruppen din søke på tilskuddsordningen til Norsk musikkråd: Frifond kompetanse og aktivitet. 

«Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.»

Søknadsfrist er 25. februar 2023.

 

Dette kan laget/gruppen søke om tilskudd til:

- Kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikksjangre,
- Utvikling av nytt materiell, arrangementer, komposisjoner mv.,
- Ekstraordinære lokale aktiviteter og prosjekter,
- Større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag på tvers av genre, festivaler, konserter m.m.
- Tiltak for å styrke lederkompetansen i organisasjonen og lokallagene,
- I særlige tilfeller honorar til ekstern ekspertise/veiledere i prosjektet,
- Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings- og mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som bred deltakelse,
- Maksimal søknadssum er 100.000 kroner.

 

Søknadsfrist er 25. februar 2023.

I 2022 ble 116 søknader innvilget med til sammen 3,5 millioner.

 

Back to top