Utvalgte artikler

Bilde av Kleppe vannverk, en demning i fint vær

Askøy kommune er i lagt et forelegg på 1 million kroner etter vannsaken i 2019.

Illustrasjonsfoto av koronaviruset (FHI)

Vi følger nasjonale smittevernregler, og nå går regjeringen til trinn 3 i gjenåpningsplanen.

Bilde av fire ungdommer rundt et bord som prater

Folkehelseinstituttet oppfordrer kommunene til å finne løsninger slik at norske studenter som skal studere i utlandet kan få to doser før utreise.

Bilde av tre sykepleiere med munnbind som gjør klar sprøyter til vaksinering

Det er mange som lurer på om man kan settes på venteliste. Mest sannsynlig står du allerede på lista.

Illustrasjonsfoto av koronavirus, tegnet

Hvis du skal reise utenlands i sommer er det viktig å huske at kommunens teststasjon ikke utsteder attester for negativ koronatest.

Bilde av en kalende og en fot i gresset med fargerik strømpebukse

Ingen planer i sommer? Sjekk ut Ungsommer.no

Bilde av et lite barn som leker med vann i en blå balje

Vi oppfordrer alle til å være litt ekstra bevisst på vannforbruket i sommervarmen.

Luftfoto av Træet skole som ligger helt ved sjøen

Vi har fått tilbakemelding om kloakklukt i området rundt Træet skule. Det arbeides med utbedring.

Bilde av en grønn vannkanne som holdes i hånden, og vanner rosa blomster

De senere år har Oksnes vannverk blitt stadig mer presset på produksjonskapasitet, særlig i sommerhalvåret. Derfor må man bruke vannvett.

Ungdom som stuper utendørs fra brygge. Ligger vannflat i luften, dødsing, i badeshorts.

Badevannskvaliteten på Askøy er generelt god, men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm, værforhold og lokale utslipp.

Bilde av minnesmerke i Florvåg

Kulturminneplanen skal gi retning for arbeid innen kulturminnefeltet.

Bilde av en som signerer papirer med penn

En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Vi har nå inngått en avtale med Skatteetaten som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

Bilde av en stor kum til rensing av overflatevann.

Den nye utslippstillatelsen vil bidra til å sikre renere fjorder rundt Askøy, bedre badekvalitet, mindre forurenset sjømat og ikke minst sikre en god forvaltning av norsk natur.

Bilde av en eske med sprøyter med koronavaksine

Lurer du på noe om koronavaksine? Hvor langt vi er kommet i vaksineringen? Hvordan du skal registrere deg?

Bilde av bulkemispel

Aksjon for å rydde vekk den fremmede arten bulkemispel fra hager og nabolag.

Bilde av en bod som bygges, uferdig

Fra 1. mai endres reglene for hva du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse. Flere tiltak vil nå være unntatt søknadsplikt.

Aktuelt

faktura

Du vil en av de nærmeste dagene motta faktura for 1. termin kommunale avgifter. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året. Forfall i år er 16. mars, 15.juni, 15. september og 15. desember.
Er det noe du lurer på vedrørende fakturaen, finner du kanskje svaret i lenken under. Eventuelt kan du ringe Vann og avløp på tlf: 56 15 58 00, åpningstid kl. 10-13.

https://askoy.kommune.no/vann-og-avlop/priser-beregninger-og-vannmaler/priser-og-beregning

Illustrasjonsfoto av Vigilo barnehage

Har du ikke barnehageplass fra før og ønsker plass fra høsten, må du søke innen 2.mars.

Du søker plass i kommunens nye opptakssystem VIGILO. NB! Selv om du har søkt plass tidligere og står på venteliste, må du registrere søknaden på nytt i VIGILO.

Hovedopptak

Fordeling av ledige barnehageplasser fra august er det vi kaller hovedopptak. Disse er forbeholdt dem som ikke har plass fra før og som oppfyller kriteriene for lovfestet rett til plass.

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema: Søk barnehageplass i Askøy kommune.

Lovfestet rett

Lovfestet rett for hovedopptaket 2020 betyr:

  • Det må være søkt om barnehageplass innen fristen 2.mars 2020.
  • Barn som fyller 1 år innen 31.august 2020 har rett til å få en plass i barnehage i løpet av august.
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober og november 2020 har rett til plass innen den måneden de fyller 1 år.

Prioritet

Du kan søke prioritet til barnehageplass i tråd med gjeldende kriterier.

Du kan legge dokumentasjon ved den elektroniske søknaden din eller ettersende den som brev til:

Askøy Kommune, Sektor barnehage, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Til hovedopptaket 2020 må dokumentasjon være mottatt innen søknadsfristen 1.mars.

Trenger du hjelp?

Du kan få hjelp hos Sektor barnehage i Energigården, Florvågvegen 6 (rett før tunnelen til Florvåg). eller på telefon 56 15 89 73.

Mer informasjon

Informasjon, barnehageoversikt og elektronisk søknadsskjema finner du på hjemmesiden: Barnehage

 

gruppetrening

Frisklivssentralen Askøy hjelper og støtter personer som ønsker å forbedre sin helse.

Vi tilbyr

  • Kreftrehabilitering - et gruppebasert tilbud til deg over 18 år. Målet med deltakelse er å kunne mestre din hverdag etter kreftsykdom.
  • LEV (livsstilsendring for voksne) - et gruppetilbud for voksne. Tilbudet er forebyggende og det er ingen krav til diagnose for å delta.
  • Alder ingen hindring - et gruppetilbud for deg over 67 år som ønsker å være fysisk aktiv og sosial.
  • Stå opp! Søvnkurs - et gruppebasert behandlingstilbud for deg med søvnvansker.
  • Røyk-/snusslutt kurs - for deg som ønsker å stumpe røyken og kutte snusen.
  • Undervisning - vi underviser i helseforebyggende tema ved ulike instanser etter forespørsel.
  • Trykk her for å lese mer om våre tilbud

Vil du delta?

Kontakt oss på telefon 409 14 660 eller bli henvist av fastlege eller andre instanser.

Illustrasjonsfoto av kommunestyret

Vi sender direkte fra kommunestyremøtene, og legger de ut fortløpende.

illustrasjonsfoto av en som nyser i lommetørkle

Det er mye snakk om coronaviruset fra Kina.

Her er metoder som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler for å forebygger smitte. Det gjelder ikke bare dette viruset, men generelt. 

Papirlommetørkle

Foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Albuekroken

Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Håndvask

Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånddesinfisjon

Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

 

Siste fra Facebook

Back to top