Utvalgte artikler

Sauer på en mark

Påminnelse til alle landbruksaktører på Askøy: Husk at søknadsfristen for viktige tilskuddsordninger nærmer seg!

En dame som holder seg på hodet.

Vi ønsker å invitere deg til en fagkonferanse om kvinnehelse med kunnskapsrike foredragsholdere. Arrangør er Askøy kommune i samarbeid med Bergen Sanitetsforening.

Flere mennesker som står rundt en gravemaskin ikledd gule refleksvester

64 prosent av innbyggerne i Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden har hørt om Miljøløftet, og av disse er 69 prosent positive, viser en ny holdningsundersøkelse gjort i desember 2023.

En dommerklubbe på et bord

Vi søker engasjerte borgere til å delta som meddommere og skjønnsmedlemmer i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden fra 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

En tom sal med flere bord og stoler

Vi sendte direkte fra kommunestyremøtet 15. februar klokken 17.15. Møtet er satt opp frem til klokken 22.00.

Kart som viser hvor fotgjengere skal gå

Fra torsdag 15. februar 2024 blir gangmønsteret endret mellom Nygjerdet og Helsetunet. Overgangsfelt, bussholdeplass og fortau nordover vil bli stengt.

Eldre dame ute på fjelltur som står med armene ut og nyter livet

Sammen med Øygarden kommune tilbyr vi denne våren et spesialisert kurs for pårørende til personer med demens.

Sammensatt bilde av barn som gjør ulike aktiviteter for å vise variasjon

Hjemme i ferien med barn i 5.-7. trinn, og lei av å høre; jeg kjeeeeeeedere meg? Da har vi en god nyhet til deg!

En asfaltert vei med murkant mellom fortau

I løpet av uke 6 vil vegprosjektet starte sprengningsarbeid på fjellskjæringen lengst nord i prosjektet.

En dame som står foran en bil med døra åpen.

Siden september 2023 har Skyss i samarbeid med Miljøløftet og selskapet Nabogo testet ut et pilotprosjekt for samkjøring på Askøy og i Øygarden. Prosjektet har så langt fått resultater langt over det man forventet på forhånd.

Boller på fat

Fredag 26. januar var det markering av at TV-serien "Andre boller" er klar for publikum. Og Askøy er svært godt representert.

Oversiktsbilde av et byggeområde

I løpet av uke 5 begynner vi med sprengning på Myrane. Dette vil medføre boring for ladninger i tillegg til selve sprengningen.

En asfaltert vei ned til et kryss

Fra nyttår og gjennom sommeren vil det pågå graving, sprenging og transport av masser i Kleppevegen ved Myrane. Det blir innført et nytt gangmønster for gående.

Aktuelt

illustrasjonsfoto av en som nyser i lommetørkle

Det er mye snakk om coronaviruset fra Kina.

Her er metoder som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler for å forebygger smitte. Det gjelder ikke bare dette viruset, men generelt. 

Papirlommetørkle

Foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Albuekroken

Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Håndvask

Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.

Hånddesinfisjon

Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

 

Skjermvisning av Bedriftsnett sin telefoniløsning

Vi jobber med et nytt og forbedret telefonisystem for blant annet Vann og avløp. Det skal gjøre det enklere for innbyggere å få svar.

Back to top