Kart over berørte områder

I forbindelse med arbeidet på veiprosjektet Lavik – Haugland, som også omfatter etablering av nye rør for vann og avløp, utføres det arbeid på hovedvannledningene som forsyner områdene Hetlevik, Horsøy og deler av Horsøyvegen. Vannet kan i den forbindelse bli misfarget.

Det skal etableres nye ledninger og kummer i krysset Ravnangervegen – Horsøyvegen og i den anledning må enkelte ledninger tas midlertidig ut av drift. Alternative forsyningsveier vil benyttes i perioden arbeidet pågår.

Det er sendt ut SMS-varsling om arbeidene.

Om det oppleves misfarget vann i ettertid, anbefales det å spyle ut ved å la kaldt vann renne til det klarner.

 Back to top