Sjekke SMS-varsel på mobiltelefon

Har du ikke mottatt varsling fra kommunen? Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig, slik at vi kan nå deg med viktig informasjon.

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, feiing osv. Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig, slik at vi kan nå deg med viktig informasjon. Det gjør du på Norge.no, vi bruker mobilnummeret som er registrert der er for å varsle deg. 

loading...
Hvorfor er dette nyttig for deg?

Vi varsler deg ved hendelser du trenger å vite om. Det kan være ved stenging av vann, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre omstendigheter som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Gemini Varsling bruker flere registre for å nå ut med informasjon til deg. Folkeregister, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Enhetsregisteret, Matrikkel, Tilleggsregisteret (varslemeg.no).

Privatpersoner

Kontaktinformasjonen blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige henter kontaktinformasjonen herfra, for eksempel til skattemeldingen.

Oppdater kontaktinformasjonen din her (Norge.no)

Vi varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du likevel ønsker å få varsel fra oss, kan du legge inn ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister på Varslemeg.no Kryss av for hemmelig nummer når du registrerer deg. Opplysningene vil ikke komme frem i logg. 

Bedrifter

Bedriften som er registrert på gateadressen, blir varslet ut fra informasjon registrert i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene. Gå til Brønnøysundregisteret her

Hvis det er en bestemt kontaktpersonen i bedriften som skal motta varsling, må denne personen sitt mobilnummer registreres i tilleggsregisteret Varslemeg.no. Konktaktpersonen vil motta varsel på SMS om hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Dette bør dere være oppmerksom på:

  • Varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling lite egnet som kontaktnummer for virksomheten.
  • Sikre at riktig kontaktperson(er) mottar varsel, slik at det også fanges opp utenom ordinær arbeidstid og håndteres videre i virksomheten.

Se eget punkt for sårbare virksomheter. 

Tilleggsregister

Tilleggsregister kan du bruke hvis du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Tilleggsregisteret benyttes kun av din kommune. Det er derfor viktig at du oppdaterer informasjonen i tilleggsregisteret hvis du flytter til en annen kommune.

Gå til tilleggsregisteret her (Varslemeg.no) 

 Veiledning for hvordan du kan sjekke eksisterende opplysninger og legge til nye oppføringer i tilleggsregisteret.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen fra 1. mai byttet underleverandør for varslingsløsningen fra UMS (Everbridge), til Fram Web AS. Varslemeg.no https://varslemeg.no vil erstatte servicevarsling.no. Innlagt kontaktinformasjon i servicevarsling.no vil flyttes over til varselmeg.no som driftes av FramWeb AS (Fram Web - Informasjon om behandling av personopplysninger) . Kontaktinformasjonen inneholder navn, adresse, mobilnr., hustelefonnummer. Navn som er registrert som skjult forblir også hemmelig i overgangen.Innlagte data kan slettes til enhver tid, men da vil kommunen ikke lenge være i stand til å sende ut varslinger.

Sårbare virksomheter

Sårbare virksomheter er for eksempel bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, lege og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter og bønder/husdyrhold.

Tilleggsregisteret Varslemeg.no knytter kontaktpersoner til virksomheter med et mobilnummer. Kontaktpersonen vil da motta varsel fra kommunen samtidig med virksomheten.

 Dette bør dere være oppmerksom på:

  • Varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling lite egnet som kontaktnummer for virksomheten.
  • Sikre at riktig kontaktperson(er) mottar varsel, slik at det også fanges opp utenom ordinær arbeidstid og håndteres videre i virksomheten.

Registrer deg i tilleggsregisteret her (Varslemeg.no)

Får du ikke varsler?
  1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk din adresse i Folkeregisteret her.
  2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Oppdater din kontaktinformasjon her.
  3. Husk å melde flytting hvis du bytter adresse.
Hemmelig telefonnummer

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, må du registrere deg i tilleggsregisteret Varslemeg.no. Kryss av for hemmelig nummer når du registrerer deg. Opplysningene vil ikke komme frem i logg.

Kontakt Vann og avløp

 

 

Back to top