Sjekke SMS-varsel på mobiltelefon

Har du ikke mottatt varsling fra kommunen? Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig, slik at vi kan nå deg med viktig informasjon.

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, feiing osv. Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig, slik at vi kan nå deg med viktig informasjon. Det gjør du på Norge.no, vi bruker mobilnummeret som er registrert der er for å varsle deg. 

loading...
Hvordan finner vi deg?
 • Privatpersoner: Kontaktinformasjon blir hentet fra Norge.no. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente din kontaktinformasjon herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
 • Bedrifter: Bedriften/virksomheten som er registrert på adressen blir varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.
 • Vann- og avløpsetatens tilleggsregister: Tilleggsregisteret kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift/virksomhet eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se servicevarsling.no. Dersom du registrerer deg her, må du selv sørge for å holde informasjonen oppdatert.
Har du ikke blitt varslet?

Kommunen har valgt et system som benytter de beste registrene, men tross dette er det en fare for at vi ikke får med alle. Dette kan for eksempel gjelde folk som har telefon via arbeidsgiver, nyinnflyttede, hybelboere og ukependlere. Systemet fanger heller ikke opp personer med hemmelig nummer, men det er mulig å registrere seg i Tilleggsregisteret, uten at nummeret blir kjent for andre. Kryss av for skjul navn.

Hva kan du gjøre?
 • Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistret kan du registrere ditt nummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av Vann og avløp til dette formålet.

Registrer ditt nummer i Vann- og avløps Tilleggsregister - Velg «Sjekk din oppføring» – Legg til ditt telefonnummer (Velg Privat)

Bedrifter og sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med et mobilnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS om hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Dette bør dere være oppmerksom på:

 • Varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling ikke egnet som kontaktnummer for virksomheten.
 • Sikre at riktig kontaktperson(er) mottar varsel, slik at det også fanges opp utenom ordinær arbeidstid og håndteres videre i virksomheten.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer

Registrer din virksomhet i VAs Tilleggsregister – Velg Sjekk din oppføring – Legg til ditt telefonnummer (Velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål

Er mitt mobilnummer registrert?
Du kan sjekke din oppføring ved å logge deg inn her: DIFIs kontaktregister (Altinn).

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
Vi varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du likevel ønsker å få varsel fra oss, kan du legge inn ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister på servicevarsling.no. Kryss av for "skjul navn".

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?
Alle beboere som er folkeregistrert på adressen i et borettslag eller sameie blir varslet. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Difis kontaktregister (Altinn).

Hvordan kan jeg få varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?
Du kan legge inn andre adresser som du ønsker varsel for i vårt Tilleggsregister.

Hvordan registrere seg i Tilleggsregisteret
 • Gå inn på Servicevarsling.no 
 • Velg «Sjekk din oppføring» 
 • Velg om du er «Privatperson» eller «Kontaktperson for bedrift» 
 • Skriv inn:
 • Askøy kommune
 • Ditt mobilnummer
 • E-post
 • Organisasjonsnummer (gjelder kun bedrifter)
 • Hak av for «Jeg er ikke en robot»
 • Klikk på «Send pin-kode»
 • Du vil nå motta en SMS med PIN-kode på mobilnummeret du har lagt inn
 • Skriv inn mottatt PIN-kode
 • Her kan du legge til adresse/ne du vil motta varslinger for 

Registrer person

 • Fyll inn navn og fødselsdato
 • Hak av for «Skjul navn» hvis det ikke skal vises i logg osv.
 • Skriv inn gatenavn og husnummer. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Skriv inn postnummer og poststed. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Trykk «Finn adresser»
 • Marker riktig søkeresultat og trykk Enter

Registrer bedrift 

 • Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer
 • Skriv inn gatenavn og husnummer. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Skriv inn postnummer og poststed. Husk disse legges inn i to forskjellige felt
 • Trykk «Finn adresser»
 • Marker riktig søkeresultat og trykk Enter

 

Lokasjonsbasert SMS-varsling ved krisesituasjoner

Viktig å kunne varsle befolkningen ved fare

Vi har tatt i bruk en tjeneste som gjør det mulig å varsle alle påslåtte mobiltelefoner som kommer inn i eller befinner seg i et fareområde ved en krisesituasjon.

 - Løsningen er i bruk mange steder. Det ivaretar både personvern og den enkeltes sikkerhet, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

Ment for trygghet

Askøy kommune har flere måter å kunne varsle innbyggere i kriser. Det spesielle med denne løsningen er at den gjør det mulig å sende melding til påslåtte mobiltelefoner innenfor et definert område.

- Det er et varslingssystem som skal gjøre innbyggerne våre trygge hvis de befinner seg innenfor et fareområde i en krisesituasjon. Oppstår det fare i et område, kan vi gi melding til dem slik at de kan evakuere, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

Det er ikke mulig for oss å identifisere verken telefoner, telefonnummer eller SIM-kort. Vi får opplysninger om antall og hvilken nasjonalitet sim-kortene har. Det siste er et poeng for å nå ut med viktig informasjon på forskjellige språk.

Brukes mange steder

Den samme løsningen har vært tatt i bruk av Bergen, Oslo, Stavanger og flere andre kommuner i flere år. Til forskjell fra andre løsninger kommunen bruker, gir denne mulighet til å varsle også dem som ikke har fast adresse på Askøy.

- Vi bruker løsningen utelukkende for å kunne varsle slik at vi trygger befolkningen ved krisesituasjoner, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

Kontakt Vann og avløp

 

 

Back to top