Hva gjør vi?

  • Seksjonen forsyner Askøys befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Dette finansieres gjennom kommunale vann- og avløpsgebyrer.
  • Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.
  • Seksjonen er en del av Teknisk.

Tilbud og tjenester

Vann og avløp


Kontakt oss

  • Telefon: 56 15 58 00 åpningstid kl. 10:00-13:00.
    Skal du melde om en akutt hendelse er åpningstiden kl. 08:00-15:00. Etter 15:00 settes du over til vakttelefon.
  • E-post: 

 Satsingsområder og prosjekter

Vann- og avløpsprosjekt


Gebyrer og betalingssatser

Gebyrer og prislister


Ledige stillinger

Oversikt over alle ledige stillinger i kommunen

Back to top