Om Prioriteringskomiteen

  • Det er mulig for en anleggsutbygger å søke Kulturdepartementet om spillemidler for inntil 1/3 av godkjent totalkostnad.
    (50% for nærmiljøanlegg).
  • Kulturdepartementet disponerer og fordeler spillemidler, som er overskuddet av tipping og andre spill.
  • For å forvalte administreringen av dette er det opprettet en prioriteringskomite som jobber sammen med avdeling for Kultur og idrett.

Kontakt avdelingen

Back to top