Om rådet

 • Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
 • Pensjonistforeningene i kommunen oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.
 • Rådet velger selv leder og nestleder. Disse skal være av de som er oppnevnt av pensjonistene.

Formål

 • Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre.
 • Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Eldrerådet skal ha til behandling saker vedrørende:

Noen av arbeidsoppgavene

 • Rådet drøfter saker som er viktige for de eldre. Blant annet:
  • årsbudsjett
  • økonomiplan
  • kommuneplan
 • Planer med særlig interesse for eldre:
  • sektorplaner - kommunedelplaner
  • kommunikasjonsplaner
  • samferdselssaker
 • Kulturtiltak som vedkommer eldre

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top