Om rådet

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven ha et råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi er et rådgivende medvirkningsorgan og det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger rådet. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. I reportasjen får du et innblikk i hvilke saker rådet jobber med:

 

 • Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
 • De funksjonshemmedes organisasjoner oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.
 • Kommunestyret velger leder og nestleder.

Formål

 • Rådet skal sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for disse.
 • Rådet arbeider etter den politiske målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede/personer med funksjonsnedsettelse i samfunnet.

Noen av arbeidsoppgavene

 • Rådet drøfter saker som er viktige for funksjonshemmede. Blant annet:
  • Tilkomst
  • Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
  • Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar budsjett
 • Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.

Kontaktinformasjon til Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Vi er opptatt av å gjøre rådet vårt kjent for alle innbyggerne på Askøy. Har du saker eller annet du vil melde til oss, vil vi svært gjerne høre fra deg.

Send e-post til: Janne Midtbø, leder i råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023

Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top