Råd og utvalg avviklet i 2019

En omorganisering av råd og utvalg har medført at oppvekst og levekår er slått sammen, her finner du de gamle utvalgene inn til videre. 

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Back to top