Politikk, styrer, råd og utvalg, innbyggerinitiativ, valg

Askøy kommunestyre består av 35 representanter. Vi har også et aktivt ungdommens kommunestyre. Se politiske møter, kalender og hvem som er hvem i Askøypolitikken under.

 

Bildet er tatt av Mohamed Hassan fra Pixabay

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Konfliktrådet legger til rette for møter mellom personer som er i konflikt med hverandre eller etter et lovbrudd.

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Hvem er vi | Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Ansvar for å prioritere søknader om spillemidler 

Samarbeidsplattform mellom ordfører, posisjon, opposisjon, rådmann, fagforeningene og HVO

En omorganisering av råd og utvalg har medført at oppvekst og levekår er slått sammen, her finner du de gamle utvalgene inn til videre. 

Back to top