Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter.
Meklerne i konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Det er gratis å bruke konfliktråd.

mekling i konfliktråd - sivil sak

mekling i konfliktråd - straffesak

ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

oppfølging i konfliktråd

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Metoden som brukes, kalles gjenopprettende prosess.

 


Se mer hos Konfliktrådet Vest

Back to top