Om Formannskapet

  • Formannskapet er kommunens høyeste styringsorgan.
  • Formannskapet består av 11 representanter med varamedlemmer.
  • Formannskapet behandler blant annet forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
  • Formannskapet ledes av ordfører.
  • Formannskapets fullmakter og oppgaver er beskrevet i delegasjonsreglementet.

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

Formannskapets medlemmer, møteplan og saksdokumenter


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top