Om Finansutvalget

  • Ifølge kommunens finansreglement skal Finansutvalget bestå av ordfører og 3 representanter blant Formannskapets medlemmer og velges av Kommunestyret.
  • Utvalget har kun møter ved behov.

Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer


Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

 

Back to top