Samarbeidsplattform mellom ordfører, posisjon og opposisjon

Mandat og visjon

Trepartssamarbeidet skal være et konstruktivt samarbeid mellom administrasjon, politikere og ansattes tillitsvalgte. Formålet med trepartssamarbeidet er å sikre god medvirkning gjennom gode prosesser i organisasjonen.

Målsettingen med trepartssamarbeidet er at vi skal få en bedre økonomisk drevet kommune med nedgang i sykefraværet, økt kvalitet på tjenestene og en kommune som er bedre å bo- og arbeide i.

Visjonen er å sikre god ledelse, medvirkning og utvikling i alle ledd i organisasjonen. Det viktigste er å sikre utvikling av en god samarbeidskultur.

Trepartsutvalget skal være et rådgivende organ med klare målsetninger.

 


Sammensetning

3 politikere – Ordfører, en fra posisjon og en fra opposisjon som sitter i Formannskapet
3 fra administrasjonen – Rådmann + 2 andre
3 tillitsvalgte – Organisasjonene velger selv hvem som skal være representert
Hovedverneombud

Back to top