Hva gjør vi?

Kultur og idrett er kommunens utøvende fagorgan for kultur, idrett og næring .Kommunen er i sterk vekst og har en unik blanding av urban modernitet og levende kystkultur. Innen kulturfeltet er bl.a. rådgivning, koordinering, saksbehandling og tildeling av økonomisk tilskudd oppgavene til avdelingen.

Enhet kultur, idrett og næring kan tilby mange ulike aktiviteter - ofte i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner; kultur- og fritidsarrangement, formidling av kunst og kultur for barn, ungdom og voksne.


Seksjoner


Tilbud og tjenester


Lag og foreninger i kommunen


Ledelse

 


Rapporter, skjema og dokumenter

Back to top