Idrett og nærmiljø

Besøksadresse: Gamle Kleppestøvegen 2 - Kleppestø senter 2. etasje

Postadresse: Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø


Rådgiver idrett og nærmiljø

Telefon: 56 15 84 48 - 952 90 322

E-postadresse: 


 

Back to top