Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunens kartløsning.

Bruk av bygning eller et rom til noe annet enn det er godkjent til vil i de fleste tilfeller gjøre at du må søke en bruksendring. Et par eksempler er hvis du vil bruke garasjen til som arbeidsrom, ta i bruk en bod som soverom, eller gjøre om butikklokaler til bolig. Bruksendring er alltid søknadspliktig.


Du kan søke på egen hånd dersom:

• Du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme branncelle. For eksempel å endre fra bod til soverom.


Du må søke ved hjelp av fagfolk eller som selvbygger dersom:

• Du skal etablere en ny boenhet (for eksempel ny leilighet, sekundærleilighet, utleieleilighet)
• Du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. Det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
• Du skal endre på bærende konstruksjoner, som bærevegger eller pigge opp et bærende gulv.


Kontakt avdelingen

Back to top