Må jeg søke?

Sjekk om du må søke

Bygge, rive eller installere nytt ildsted

Må du søke om endringer på bad eller kjøkken?

Er det nødvendig å søke?

Hvilke regler for høyde og areal gjelder?

Når kan du slippe å søke?

Når må du sende søknad?

Kun for installering, endringer og reparasjoner

Kan du slippe søknadsplikt?

Når må du søke? | Kan du slippe?

Når må du søke og når kan du slippe?

Hvilke regler gjelder for din eiendom?

Hva krever plan- og bygningsloven?

Hva sier reglene?

Back to top