Må jeg søke?

Sjekk om du må søke

Er installasjonen søknadspliktig?

Hvilke regler gjelder

Bygge, rive eller installere nytt ildsted

Må du søke om endringer på bad eller kjøkken?

Er det nødvendig å søke?

Hvilke regler for høyde og areal gjelder?

Når kan du slippe å søke?

Når må du sende søknad?

Kun for installering, endringer og reparasjoner

Kan du slippe søknadsplikt?

Når må du søke? | Kan du slippe?

Når må du søke og når kan du slippe?

Hvilke regler gjelder for din eiendom?

Hva krever plan- og bygningsloven?

Hva sier reglene?

Back to top