Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i veiledningen om unntak for søknadsplikt. Informasjonen er også tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning.

Alle eiendommer er omfattet av kommuneplanens arealdel eller av en reguleringsplan. Disse planene kan legge begrensninger på hva som kan bygges uten søknad, for eksempel hvis det er regulert inn en byggegrense, en veg, eller annet arealformål enn bolig. Før du setter i gang må du sjekke hvilken plan som gjelder for din eiendom. Hvis det er begrensninger på din eiendom må du søke dispensasjon før du kan bygge. Det kan du gjøre via kommunens karttjenester som er gratis, eller ved henvendelse til kundetorget eller vakttelefonen. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til kommunen hvor du skriver litt om hva du skal bygge og legger ved et kart som viser plasseringen.


Du trenger ikke søke dersom:

• Skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen.
• Du skal sette opp ett virksomhetsskilt, der det ikke er andre skilt på fasaden fra før.
• Nytt skilt skal erstatte eksisterende skilt som er godkjent av kommunen tidligere.


Du kan søke selv dersom:

• Skilt- og reklameinnretningen er mindre enn 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående i terrenget.


Vær oppmerksom på:

Disse bestemmelsene gjelder ikke plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet, og heller ikke når flere skilt skal monteres på samme sted eller på samme fasade. Eksempelvis regnes montering av skilt på fasaden mot et fortau som en fare for personsikkerhet.


Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom:

• Skiltet skal oppføres eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder.
• Du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade.
• Skiltet er større enn 6,5 kvadratmeter, høyere enn 3,5 meter, og bredere enn 1,5 meter.


Kontakt avdelingen

Back to top