Bygge, rive eller endre

Må du søke | Slik søker du | Behandlingstid | Klage | Tilsyn | Melde om mulig ulovlighet

Søknadskjema, veiledere og regelverk til byggesaker og oppmåling

Sjekk dette før du setter i gang

Hvordan får du brukstillatelse og ferdigattest?

Myndighetenes krav til håndtering av byggeavfall

Hvor lang saksbehandlingstid har kommunen?

Kommunen er pålagt å føre tilsyn.

Ulovlig byggetiltak

Book telefontid med byggesak, bestill møte med byggesak (forhåndskonferanse) eller bestill en skriftlig forhåndsvurdering av ditt byggeprosjekt | Telefonnummer

Søk som selvbygger | Søk med hjelp fra fagfolk | Søknadsprosessen

Behandlingsregler | Klagen sendes til

Sjekk om du må søke

Back to top