Dette gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner. Tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner og ikke bryte branncellen.


Du trenger ikke søke om:

• Sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor én branncelle.
• Skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterende våtrom.
• Installere ny kjøkkenventilator som ikke kobles til ventilasjonsanlegget.
• Installere kjølerom.
• Installere ny vask i eksisterende bolig som allerede har sanitæropplegg.


Kontakt avdelingen

Back to top