Hva gjør vi?

Byggesak og private planer er ansvarlig for behandlingen av byggesøknader i kommunen og behandler alle typer bygge- og delingssaker, og fører tilsyn med at plan- og bygningsloven følges i kommunen.

Etaten behandler også private reguleringsplaner.

Tilbud og tjenester

Kontakt

Telefon: 56 15 82 99

Telefontid

Vakttelefon:
Tirsdag og torsdag klokken 09.00-11.00 og 12.00-14.00

 

 

Back to top