Dette kan du ikke søke om selv. Du må søke med hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker).

  • Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver.
  • Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg.
  • Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med.
  • Foretakene må erklære ansvarsrett.

Foretaket får ansvarsrett i tiltaket når erklæringen en sendt kommunen

  • Foretaket skal sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken.
  • Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen til å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte.
  • Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt.
  • Når erklæringen er sendt, har foretaket påtatt seg ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

Back to top