• I stedet for å la et foretak søke for deg kan du søke ansvarsrett som selvbygger.
  • For å bli godkjent som selvbygger må du dokumentere kompetanse eller bruk av innleid foretak.
  • Merk at du ved å påta deg ansvar som selvbygger også bekrefter at du har all nødvendig kompetanse innenfor det fagområdet du søker som selvbygger.

Søknad om selvbygger kan kun benyttes dersom søknaden omfatter egen bolig eller fritidsbolig.

Back to top