Formål

Tilskudd til lag som har aktiviteter som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne


Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.


Krav til søker

Vil et lag eller andre sette i gang fritidsaktiviteter eller kulturtiltak som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan det ytes tilskudd til dette dersom det medfører merutgifter som:

 • - ekstra trenerutgifter
 • - spesielle ledsagerutgifter
 • - andre utgifter som krever ekstra ressurser

Siktemålet er at lagene skal kunne legge til rette aktiviteter slik at ingen mennesker blir utestengt fra de aktiviteter de ønsker å delta i.
Slike tiltak bør utvikles i samarbeid med etaten etter den enkeltes behov, og etter nærmere avtale. Ta derfor kontakt på forhånd.

Kulturavdelingen vil ta kontakt med lagene med konkrete forespørsler, og med tilbud om opplæring og kurs.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen

Back to top