Tilskuddet skal ivareta følgende målsettinger:

 • Oppstart av nye lag/foreninger eller gjenoppstart av aktiviteter..

Søknadene behandles løpende:


Krav til søker

Som betingelse av tilskuddet gjelder:

 • Laget og aktiviteten skal være åpen for alle.
 • Laget og aktiviteten må dokumentere at virksomheten drives etter demokratiske prinsipper. Medlemmene (deltakerne) må kunne velge styre og ledelse.
 • Det må utføres egenaktiviteter - kun sammenkomster er ikke tilstrekkelig.
 • De tildelte midlene kan ikke videreformidles til andre formål.
 • Interesseorganisasjoner, som for eksempel partipolitiske organisasjoner, folkebevegelser og lignende gis ikke oppstartingstilskudd.
 • Ved enhver søknad skal søkerne være organisert som et lag (organisasjon). Det stilles spesielle krav til egeninnsats og egenfinansiering når det gjelder aktiviteter for voksne.

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top