Formål

Tilskuddet skal ivareta følgende målsettinger:

 • Hjelpe i gang oppstart eller gjenoppstart av aktiviteter.
 • Hjelpe i gang oppstart av aktiviteter som integrerer funksjonshemmede.

Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.


Krav til søker

Som betingelse av tilskuddet gjelder:

 • Laget og aktiviteten skal være åpen for alle.
 • Laget og aktiviteten må dokumentere at virksomheten drives etter demokratiske prinsipper. Medlemmene (deltakerne) må kunne velge styre og ledelse.
 • Det må utføres egenaktiviteter - kun sammenkomster er ikke tilstrekkelig.
 • De tildelte midlene kan ikke videreformidles til andre formål.
 • Interesseorganisasjoner, som for eksempel partipolitiske organisasjoner, folkebevegelser og lignende gis ikke oppstartingstilskudd.
 • Ved enhver søknad skal søkerne være organisert som et lag (organisasjon). Det stilles spesielle krav til egeninnsats og egenfinansiering når det gjelder aktiviteter for voksne.
  Midlene til oppstartings- eller reorganiseringstilskudd fordeles fra «Tilskudd til allment kulturarbeid» og «Tilskudd til organisasjoner for MPU-tiltak».

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top