Søknadsfrist er 1.mai hvert år

Krav til søker

Lag som ikke har sendt inn registreringsskjemaet to år etter hverandre strykes fra Idrettsrådets innstilling til fordeling av kommunalt tilskudd. Lag som ikke sender inn søknadene innen 1. mai gjeldende år tas heller ikke med på Idrettsrådets innstilling.

Tildeling av tilskudd baserer seg på innrapporterte medlemstall i Idrettsregistreringen (Norges Idrettsforbund).

Fordelingskriterier

Kommunalt driftstilskudd til idrettslag fordeles etter følgende vekting.

Barn 0 - 5 år 1 vekt
Barn 6 - 12 år 2 vekter
Ungdom 13 - 19 år 3 vekter
Voksne 20 + 1 vekt
Funksjonshemmede 5 vekter


Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Relaterte artikler


Ansvarlig avdeling

Back to top