Tilskuddsordninger idrett og kultur

Mangler dere penger til et godt tiltak? Sjekk om det finnes en tilskuddsordning som dere kan søke på.

Let blant 1500 søkbare tilskudd i Tilskuddsportalen

Til personer med funksjonshemning som er avhengig av ledsagerhjelp

Aktuelle tilskuddsordninger til idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge

Vedlikeholdstilskudd | Kulturminner

Aktuelle tilskuddsordninger til idrettsaktiviteter

Aktuelle tilskuddsordninger til kulturforeninger

Back to top