Tilskuddsordninger idrett og kultur

Mangler dere penger til et godt tiltak? Sjekk om det finnes en tilskuddsordning som dere kan søke på.

Tilskuddsordningen skal få fart på kultur- og idretts livet på Askøy etter en periode med færre aktiviteter og mindre oppslutning som følge av koronaviruset.

Let blant 1500 søkbare tilskudd i Tilskuddsportalen

Til personer med funksjonshemning som er avhengig av ledsagerhjelp

Tilskuddsordning er rettet mot lag og organisasjoner som ikke er tilknyttet Askøy sang og musikksamskipnad eller Idrettsrådet i Askøy

Aktuelle tilskuddsordninger til idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge

Vedlikeholdstilskudd | Kulturminner

Aktuelle tilskuddsordninger til idrettsaktiviteter

Aktuelle tilskuddsordninger til kulturforeninger

Back to top