Tilskuddsordninger idrett og kultur

Mangler dere penger til et godt tiltak? Sjekk om det finnes en tilskuddsordning som dere kan søke på.

 

 

Det er mange tilskuddsordninger lag og organisasjoner kan søke på. Her har vi samlet ulike tilskudd på ett sted.

Let blant 1500 søkbare tilskudd i Tilskuddsportalen

Til personer med funksjonshemning som er avhengig av ledsagerhjelp

Tilskuddsordning er rettet mot lag og organisasjoner som ikke er tilknyttet Askøy sang og musikksamskipnad eller Idrettsrådet i Askøy

Aktuelle tilskuddsordninger til idretts- og kulturaktiviteter for barn og unge

Vedlikeholdstilskudd | Kulturminner

Aktuelle tilskuddsordninger til idrettsaktiviteter

Aktuelle tilskuddsordninger til kulturforeninger

Back to top