I forbindelse med den økonomiske situasjonen i Askøy kommune, er denne tilskuddsordningen foreslått nedlagt. Avklaring skjer i kommunestyremøte 23. mai 2024. Du kan likevel søke på dette tilskuddet.

Driftstilskudd gis til frivillige organisasjoner i Askøy kommune som har som primæroppgave å drive museum, kulturminner og historieformidling. Tildeling skjer etter egne retningslinjer. Søknader blir behandlet administrativt.

Søknadsfrist 1. mai


Retningslinjer

Ordningen omfatter tilskudd til drift av lagsaktiviteter og til andre formål som faller inn under følgende betingelser:

 1. Aktiviteten må være åpen for alle, eventuelt gjennom medlemskap.
 2. Laget må kunne dokumentere virksomhet etter demokratiske prinsipper, med valgt styre.
 3. Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 4. 50 % av budsjettposten fordeles likt på alle søkere, 25 % etter medlemstall og 25 % etter aktivitet.
 5. Revidert regnskap og årsrapport må sendes som vedlegg til søknaden.
 6. Offentlige aktører kan ikke søke på midlene.
 7. Lag og organisasjoner som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret med organisasjons-nummer.
 8. Søkere må ha oppdatert lagsinformasjon i lag- og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
 9. Lag og organisasjoner som får tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering. Askøy kommune skal fremgå som støttespiller i brosjyrer, nettsteder og andre fora der laget annonserer.
 10. Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Krav til de som får tilskudd

Lag som mottar tilskudd fra Kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. (Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Slik er søknadsbehandlingen

 • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
 • Send inn relevante vedlegg.
 • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
 • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
 • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling

Back to top